Trænersiden
 

Som træner i AIF …

 

...er du en del af et team, der brænder for at viderebringe glæden ved idræt og bevægelse. Vi er bekendt med, og støtter op om hinandens aktiviteter, og kan afløse hinanden, når der er brug for det. 

Som træner opfordres du til at fastholde og udvikle din kunnen gennem kurser. Vi tilbyder 2 årlige kurser pr. træner.  Se mere info og link længere nede i teksten.
Har du brug for udstyr eller rekvisitter skal du henvende dig til bestyrelsen. 

En vigtig del af trænerjobbet er at sikre at alle trives på dit hold. Har du lyst til at lave sociale arrangementer udover holdets tid, er det velkomment. Henvend dig til bestyrelsen, hvis der er brug for hjælp.

AIF indhenter børneattester på trænere, der har børnehold, hvert andet år.

Som træner skal du…

Før holdstart:

·         Bidrage til beskrivelse af holdet, til brug for annoncering

·         Sende oplysninger på dig selv, samt minimum én afløser/vikar til holdet. Gerne to afløsere. Send navn, fødselsdato, tlf.-nummer og e-mailadresse til Freia på freiadujouxdahl@gmail.com

·         Som træner/afløser for børnehold (børn under 15 år) har vi også brug for cpr-nummer. Du vil modtage en børneattest i din e-boks, som skal underskrives inden holdstart.

·         Du kan selv tilmelde dig til kurser. Se links og nærmere beskrivelse nedenfor.

Ved holdstart:

·         Oprette en liste over holddeltagere. Som deltager har man ret til 2 gratis prøvegange. Dvs. efter 3-4 gange skal du bede kassereren Lea, lea_christensen@live.dk, om en liste over holddeltagere, der har betalt. Du skal på holdet opfordre til at få betalt. Beskrivelser af hvordan betaling foregår, kan eventuelt uddeles. De hænger på opslagstavlen eller i holderen udenfor klubhuset. Følg op på om der bliver betalt. Send også gerne en mail til Jeanette om deltagere der mangler at betale, så hun kan hjælpe med at indkræve penge.

·         Udfyld timeseddel (til lønberegning), der skal afleveres når holdet er slut. Hjælpere over 13 år skal udfylde timesedler, så du skal sikre at hjælpetrænere får udfyldt.

·         Sikre at din(e) afløsere deltager i mindst 3 holdgange, så de kan overtage undervisningen ved dit fravær.

Ved holdafslutning:

·         Aflevere timeseddel til Freia. Samt sikre at hjælpetrænere og afløsere får afleveret.Dokumenter til trænere/ instruktører:


Timeseddel: Følg dette link og du finder timesedlen.

​Holdliste: finder du her.

 

Links til kursustilbud

Gymnastik

Fodbold

Volleyball

Floorball


Du kan selv tilmelde dig kurser, på en måde så regningen automatisk sendes til foreningen. Når du når til betalingsoplysningerne skal du logge ind - du får tilsendt kodeord første gang du prøver - så kommer muligheden for at regningen sendes direkte til kassereren. Tag fat i Jens Henrik hvis der er problemer.

Anden inspiration

​Find også god inspiration på www.dgi.dk, under din idræt og "Trænerguiden".


 
Allindelille IF | | |