Trænersiden
 

Som træner i AIF …

 

...er du en del af et team, der brænder for at viderebringe glæden ved idræt og bevægelse. Vi er bekendt med, og støtter op om hinandens aktiviteter, og kan afløse hinanden, når der er brug for det. Det er foreningens mål at sikre kontinuitet i holdene ved løbende oplæring af nye trænere. Derfor skal du som træner udpege og kort oplære mindst én, gerne to afløsere til dit hold.

Som træner opfordres du til at fastholde og udvikle din kunnen gennem kurser. Se mere info og link længere nede i teksten. Har du brug for udstyr eller rekvisitter skal du henvende dig til bestyrelsen. 

En vigtig del af trænerjobbet er at sikre at alle trives på dit hold. Har du lyst til at lave sociale arrangementer udover holdets tid, er det velkomment. Henvend dig til bestyrelsen, hvis der er brug for hjælp.

AIF indhenter børneattester på trænere, der har børnehold, hvert andet år.

Som træner/afløser får du…

 

·        Kurser. Dog maksimalt to kurser årligt. Hvis der er brug for mere aftales det med formanden, Philip West-Hald. 

·         Invitation til et årligt socialt arrangement med de øvrige trænere og frivillige

·         Løn for de timer du underviser

Instruktør

75 kr./time

Afløser

75 kr./time for dine 3 oplæringsgange, samt for de timer du afløser. Alternativt kan du eller dit barn deltage på hold gratis. Registrering sker da gennem kassereren.

Hjælpetræner, 15 år og ældre

60 kr./time

Hjælpetræner, 13 – 15 år

30 kr./time

Hjælpetræner, yngre end 13 år

300 kr. for en sæson.

Som træner skal du…

Før holdstart:

·         Bidrage til beskrivelse af holdet, til brug for annoncering

·         Sende oplysninger på dig selv, samt minimum én afløser/vikar til holdet. Gerne to afløsere. Send navn, fødselsdato, tlf.-nummer og e-mailadresse til Susanne, susanne.baltzer@yahoo.dk

·         Som træner/afløser for børnehold (børn under 15 år) har vi også brug for cpr-nummer. Du vil modtage en børneattest i din e-boks, som skal underskrives inden holdstart.

·         Du kan selv tilmelde dig til kurser. Se links og nærmere beskrivelse nedenfor.

Ved holdstart:

·         Oprette en liste over holddeltagere. Som deltager har man ret til 2 gratis prøvegange. Dvs. efter 3-4 gange skal du bede kassereren Lea, lea_christensen@live.dk, om en liste over holddeltagere, der har betalt. Du skal på holdet opfordre til at få betalt. Beskrivelser af hvordan betaling foregår, kan eventuelt uddeles. De hænger på opslagstavlen eller i holderen udenfor klubhuset. Følg op på om der bliver betalt. Send også gerne en mail til Jeanette om deltagere der mangler at betale, så hun kan hjælpe med at indkræve penge.

·         Udfyld timeseddel (til lønberegning), der skal afleveres når holdet er slut. Hjælpere over 13 år skal udfylde timesedler, så du skal sikre at hjælpetrænere får udfyldt.

·         Sikre at din(e) afløsere deltager i mindst 3 holdgange, så de kan overtage undervisningen ved dit fravær.

Ved holdafslutning:

·         Aflevere timeseddel til Freia. Samt sikre at hjælpetrænere og afløsere får afleveret.Dokumenter til trænere/ instruktører:


Timeseddel: Følg dette link og du finder timesedlen.

​Holdliste: finder du her.

 

Links til kursustilbud

Gymnastik

Fodbold

Volleyball

Floorball


Du kan selv tilmelde dig kurser, på en måde så regningen automatisk sendes til foreningen. Når du når til betalingsoplysningerne skal du logge ind - du får tilsendt kodeord første gang du prøver - så kommer muligheden for at regningen sendes direkte til kassereren. Tag fat i Jens Henrik hvis der er problemer.

Anden inspiration

​Find også god inspiration på www.dgi.dk, under din idræt og "Trænerguiden".


 
Allindelille IF | | |