Generalforsamling 25-01-2020 kl. 11,30


Generalforsamling i Allindelille IF

Lørdag d. 25/1 kl. 11.30 afholder AIF ordinær generalforsamling klubhuset, Skeevej 23.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Aflæggelse af ledelsens beretning.

  3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg til ledelsen.

På valg er: Jeanette (ønsker ikke genvalg)

Jens Henrik

Kirsten

  1. Valg af revisorer. På valg er Søren

  2. Eventuelt

 

Vi hygger os med et let tapas traktement i forbindelse med generalforsamlingen.


 
Allindelille IF | | |