Generelt
Foreningen er hjemmehørende i Allindelille i Ringsted Kommune.  Idrætsforening er stiftet d. 5. april 1927. Foreningen er drevet af frivillige krafter og samholdet i lokalsamfundet omkring Allindellille. Foreningen har et tæt samarbejde med Allindelille Friskole, lokale institutioner og er tilsluttet DGI. 

 

Allindelille IF's ledelse er bygget op efter en relativt ny model for foreningsledelse, nemlig trilogi. I den traditionelle model for foreningsledelse er alle afdelinger repræsenteret i bestyrelsen ved de enkelte formænd samt næstformand, kasserer osv. I den model som AIF har benyttet siden starten af 2009, består ledelsen blot af tre personer: En ledelsesansvarlig, en økonomiansvarlig samt en aktivitetsansvarlig. Derudover er der to supplerende medlemmer.
 

Formål
Foreningens formål er "ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel". Det gør vi ved at tilbyde motion - både som hold og som "events", hvor glæden ved at bevæge sig og samværet med andre er omdrejningspunktet.

Beliggenhed
Klubhuset hænger sammen med Allindelille Friskoles bygninger, hvorfor parkeringsplads og idrætsfasciliteter deles med skolen.

Adresse
Skeevej 23, 4370 St. Merløse

CVR-nr
86135868

Vedtægter
Vedtægter for Allindelille IF ligger  her.
Vedtægter for Allindelille IF ligger her.
Allindelille IF | | |