Generalforsamling i Allindelille I.F.

Allindelille Idrætsforening inviterer alle til dejlig søndagsbrunch i anledning af vores årlige generalforsamling. 

Søndag den 27-01-2019 kl. 11,00 i foreningens klubhus, Skeevej 23B, 4370 St. Merløse.

Dagsorden
1. Valg af dirigent & valg af stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport  
5. Forslag  b) Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg er: a) Bestyrelsesmedlem, Susanne Baltzer, aktivitetsansvarlig – genopstiller ikke 
7. Valg af suppleant På valg er: b) Suppleant, Birgit Flygstrup – genopstiller 
8. Valg af revisor


 

Allindelille IF | | |