Allindelille IF's ledelse er bygget op efter en relativt ny model for foreningsledelse, nemlig trilogi. I den traditionelle model for foreningsledelse er alle afdelinger repræsenteret i bestyrelsen ved de enkelte formænd samt næstformand, kasserer osv. I den model som AIF har benyttet siden starten af 2009, består ledelsen blot af tre personer: En ledelsesansvarlig, en økonomiansvarlig samt en aktivitetsansvarlig. Derudover er der to supplerende medlemmer.

Denne struktur blev implementeret som reaktion på det i mange foreninger store problem med at finde bestyrelsesmedlemmer til posterne. Faktisk blev der allerede i 2005 slået til lyd for en anden struktur internt i bestyrelsen, netop på grund af manglende interesse for at besætte bestyrelsesposter.

Referater af møder i ledelsesgruppen og fra generalforsamlingerne ligger på de enkelte sider i undermenuen.

Allindelille IF | | |